top of page

Projecten ORS

De projecten op ORS vinden hun werkingsmiddelen deels door autofinanciering via de verkoop van de producten van hun concessie zoals groenten, fruit, vis, honing, hout etc. ORS ontvangt ook giften van privésponsors en steun van de vzw Telebouworde Limburg, ATOS vzw, de provincie Limburg en de stad Hasselt.

Projecten: Our Causes

1) Opvang en begeleiding van straatjongeren

ORS biedt sociaal zwakke jongeren een opleiding om een volwaardige plaats in de samenleving te kunnen opnemen. Deze opleiding heeft als hoofddoel de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren te stimuleren, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ermee aan de slag kunnen gaan. Door projecten in de land- en tuinbouw en herbebossing worden hen een aantal basisvaardigheden aangeleerd om na twee jaar terug te kunnen naar hun familie of dorp van herkomst en daar een nieuw bestaan op te bouwen.

P1000160.JPG
bottom of page