top of page

Projecten ORS

De projecten op ORS vinden hun werkingsmiddelen deels door autofinanciering via de verkoop van hun eigen productie zoals groenten, fruit, vis, honing, hout etc. ORS ontvangt ook giften van privésponsors en steun van de vzw Telebouworde Limburg, ATOS vzw, de provincie Limburg, de stad Hasselt, Carglass en gemeentebestuur van Riemst

70495808_2409151329171945_68610525183910

1) Herbebossing

Op ORS speelt duurzame ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu een cruciale rol. De stad Kananga telt bijna 2 miljoen inwoners. Er is een grote vraag naar houtskool om te voorzien in de dagelijkse energiebehoeften. Dit veroorzaakt een enorme ontbossing rond de stad, met zware ecologische gevolgen. Daarom werd gestart met herbebossing voor herstel van het leefmilieu, bestrijden van erosie, voorzien in brand- en bouwhout en ook als sociale economie voor tewerkstelling. Zo is ORS gekend als specialist in herbebossing. Op een oppervlakte van 1 ha worden zo'n 1.000 bomen geplant die nazorg nodig hebben gedurende vier jaar. In totaal werd al meer dan 120 hectare herbebost zodat vanuit Google Earth je de concessie van ORS kan opmerken als een groene strook.

2) Opvang en begeleiding van straatjongeren

ORS biedt sociaal zwakke jongeren een opleiding om een volwaardige plaats in de samenleving te kunnen opnemen. Deze opleiding heeft als hoofddoel de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren te stimuleren, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ermee aan de slag kunnen gaan. Door projecten in de land- en tuinbouw en herbebossing worden hen een aantal basisvaardigheden aangeleerd om na twee jaar terug te kunnen naar hun familie of dorp van herkomst en daar een nieuw bestaan op te bouwen.

P1000160.JPG
67285559_2329464347140644_27687094356803584_n_edited.jpg

3) Agroforesterie

Agroforesterie is de combinatie van herbebossing en akkerbouw. 

Op het domein van ORS worden de jongeren opgeleid voor het telen van groenten, fruit, maar ook voor bomen- en viskweek, bijenteelt en houden van kleinvee. Ervaring leert dat de natuur zich herstelt waar herbebost wordt, dat planten, insecten en vogels weer tot leven komen en de biodiversiteit groeit. Ook bijen komen terug zwermen in de bloeiende bomen… en zo werd gestart met bijenteelt met de financiële steun van stad Hasselt. 

4) Andere activiteiten

Er wordt ook ingezet op andere activiteiten zoals schrijnwerkerij, opleiding tot metselaar, productie van bakstenen en houtskool, palmolie, varkenskweek. Het doel is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongeren te bevorderen.

IMG_4916.JPEG
Projecten: Our Causes
bottom of page