PROJECTEN ORS

De projecten op ORS vinden hun werkingsmiddelen deels door autofinanciering via de verkoop van de producten van hun concessie zoals groenten, fruit, vis, honing, hout etc. ORS ontvangt ook giften van privésponsors en steun van de vzw Telebouworde Limburg, ATOS vzw, de provincie Limburg en de stad Hasselt.

OPVANG EN BEGELEIDING VAN STRAATJONGEREN

ORS biedt sociaal zwakke jongeren een opleiding om een volwaardige plaats in de samenleving te kunnen opnemen. Deze opleiding heeft als hoofddoel de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren te stimuleren, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ermee aan de slag kunnen gaan. Door projecten in de land- en tuinbouw en herbebossing worden hen een aantal basisvaardigheden aangeleerd om na twee jaar terug te kunnen naar hun familie of dorp van herkomst en daar een nieuw bestaan op te bouwen.

P1000160.JPG

HERBEBOSSING

Op ORS speelt duurzame ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu een cruciale rol. De stad Kananga telt bijna 2 miljoen inwoners. Er is een grote vraag naar houtskool om te voorzien in de dagelijkse energiebehoeften. Dit veroorzaakt een enorme ontbossing rond de stad, met zware ecologische gevolgen. Daarom werd gestart met herbebossing voor herstel van het leefmilieu, bestrijden van erosie, voorzien in brand- en bouwhout en ook als sociale economie voor tewerkstelling. Zo is ORS gekend als specialist in herbebossing. Op een oppervlakte van 1 ha worden zo'n 1.000 bomen geplant die nazorg nodig hebben gedurende vier jaar. In totaal werd al meer dan 120 hectare herbebost zodat vanuit Google Earth je de concessie van ORS kan opmerken als een groene strook.


ORS promoot ook Agroforesterie: een combinatie van landbouw en bosbouw en draagt deze werkwijze uit met als doel de bevolking meer zelfvoorzienend te maken in haar voedsel -en energiebehoefte.

70495808_2409151329171945_68610525183910

BIJENTEELT

Op het domein van ORS worden de jongeren opgeleid voor het telen van groenten, fruit, maar ook voor bomen- en viskweek, bijenteelt en houden van kleinvee. Ervaring leert dat de natuur zich herstelt waar herbebost wordt, dat planten, insecten en vogels weer tot leven komen en de biodiversiteit zich herstelt. Ook bijen komen terug zwermen in de bloeiende bomen… en zo werd gestart met bijenteelt.

Bijenteelt heeft groot potentieel want honing is zeer gegeerd. Deze actie kwam tot stand via financiële steun van de stad Hasselt. Hierdoor konden bijenkasten gemaakt en verdeeld worden. Ook de nodige beschermingsmaterialen en ander gereedschap konden aangekocht worden. Zo kan ORS ook vorming bieden voor de medewerkers en beginnende bijenhouders uit de omgeving. Bijen zijn een belangrijke ecologische schakel.

67285559_2329464347140644_27687094356803584_n_edited.jpg