top of page
67276405_2329464183807327_24787443437126

Over ORS

Johan Venken startte in 1998 in Kananga (Congo) samen met enkele weesjongeren een boerderij. Het doel? Hen de stiel aanleren en  jongeren via praktijk voorbereiden op een zelfstandig bestaan. De boerderij groeide uit tot een opleidings- en trainingscentrum voor kansarme jongeren. Het project werd een erkende Niet Gouvernementele Organisatie of NGO, een vzw met de naam Oeuvre de Réclassement Social ORS. Het evolueerde tot een project in de sociale economie dat ook een pionier is in de regio voor milieubehoud en herbebossing.

Het centrum Tshilumba heeft enerzijds als doel om sociaal zwakke straatjongeren een opleiding te bieden. Zo kunnen ze in de toekomst een volwaardige plaats in de samenleving opnemen. Anderzijds is er aandacht voor de bescherming van het leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Zo heeft ORS grote herbebossingsprojecten uitgevoerd op haar concessie zelf, maar ook bij scholen, parochies en sociale organisaties die gronden beschikbaar hebben. Veel wordt ingezet op het telen van groenten en fruit, kweken van plantgoed voor fruit- en bosbouw, voor viskweek in visvijvers, verzorgen van kleinvee en promoten van bijenteelt.

Over ORS: About
bottom of page